Tyskland giver homoseksuelle erstatning for forfølgelse

I perioden 1949-69 blev tusindvis af tyske mænd idømt fængselsstraffe fordi de var homoseksuelle. Tyskland vil nu fjerne disse domme fra deres straffeattester og give dem erstatning.

Den nu 74-årige Fritz Schmehling, der som teenager i 1957 blev straffet som forbryder fordi han er homoseksuel, fortæller til den britiske avis The Guardian, at han ønsker at få fjernet denne dom fra sin straffeattest før han dør. Dette ønske ser nu ud til at blive opfyldt. Den 22. marts 2017 har Tysklands parlament besluttet at rense straffeattesterne for dem, der i perioden 1949-1969 blev forfulgt og straffet fordi de var homoseksuelle. Der er efterhånden ikke mange af de dømte tilbage, men de overlevende vil kunne få erstatning beregnet ud fra, hvor mange år de sad i fængsel.

Love indført af nazisterne
Under nazisternes regime blev, der i Tyskland indført strengere love mod homoseksualitet under paragraf 175. Mange blev idømt årelange fængselsstraffe og sendt i koncentrationslejre. Da lejrene blev befriet blev flere af de overlevende homoseksuelle ikke sat fri, men blev tværtimod fængslet og skulle sidde resten af de domme af som nazisterne havde idømt dem. Efter nazisternes fald blev paragraf 175 dog ved at være en del af både lovene i Øst- og Vesttyskland. Homoseksualitet blev afkriminaliseret i henholdsvis 1968 i øst og 1969 i vest, men selve paragraf 175 blev dog først endeligt fjernet fra Tysklands love i 1994.
Det har været en lang kamp at få disse domme taget op til revision og dermed få taget et endeligt opgør med forfølgelsen af homoseksuelle i Tyskland. Lignende tiltag er under opsejling i bl.a. Storbritannien.


Tekst og foto Tine Knudsen
tine @ modernemindesmaerker.dk


Læs også

Guide til Mindesmærket for de homoseksuelle ofre for nazisme

The Guardians artikel Germany approves bill to pardon gay men convicted before 1969